Telefon : (0216) 599 02 92

Türkiye'nin ilk Tesis Yöneticileri Federasyonu

VİZYONUMUZ

Topluma, üye derneklerimize, Tesis Yönetimi sektörüne ve sektörün paydaşlarına karşı sorumluluğumuzun bilincinde olmak güvenilir ve sürdürülebilir şekilde hizmet etmek sektörün gelişmesini desteklemek yaygınlık kazandırmak, ülke genelinde katılımı arttırmak, uluslararası organizasyonlarda var olmak ve başarılı sonuçlar elde etmek.

Bölgesel sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla ülkemizin çağdaş yaşama düzeyine ulaşması için çalışan, rekabetçi kuruluşlar yaratılmasına katkıda bulunan etkili ve saygın bir örgüt olmak.

MİSYONUMUZ

Tesis Yönetimi sektörünün toplumdaki öncü girişimlerini geliştirmek için bağımsız bir platformda, temsil tabanı geniş güçlü bir örgütlenme gerçekleştirmek, Bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak, Kalkınma stratejileri geliştirerek uluslararası entegrasyona ve rekabet gücün artırılmasına yardımcı olmak, Tesis Yönetimi sektörünü ilgilendiren sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna ve yetkili kurumlara iletmek için üyeleri arasında güç birliği sağlanmış ortak çalışma zeminleri oluşturmak sektöre bilinçli bireyler yetiştirmek için Üniversiteler ile iş birliği içinde olmak.

KURUM KÜLTÜRÜMÜZ

✓ Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefini esas alan, demokratik, laik, kuvvetler ayrılığı ilkesine dayanan etkin hukuk devleti anlayışına sahibiz,
✓ Dünyadaki gelişmeleri takip ederiz, yenilikleri ve iyileştirme fırsatlarını yaratmak için sürekli öğrenir ve paylaşırız,
✓ Ortak paydada buluşan üyelerimizin beklentilerine değer veririz.

YÖNETİŞİM ve ETİK DEĞERLERİMİZ

Sorumluluk

Ülkemizin ve üyelerimizin sorunlarına, topluma ve içinde yer aldığımız çevreye karşı duyarlıyızdır ve sorumluluk bilinciyle hareket ederiz.

Güven

Tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde karşılıklı güven ve dürüstlük yaklaşımını benimseriz. Haksız menfaat sağlayacak ilişkilerin kurulmaması için gereken önlemleri alırız. Kayıt dışılığa ve rüşvete karşı verilecek mücadeleye destek veririz.

Tarafsızlık

Partiler üstü çalışırız ve kararlarımız objektiftir. Siyasi partilerin finansmanına katkıda bulunmayız. Siyasi faaliyette bulunan üyelerimiz ve yönetimimiz bunu TEYFED adına yapmadıklarını açıkça ifade ederler. Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmez ve önyargısız oluruz. Hiçbir taciz türünü, şiddet ve şiddet tehdidini asla kabul etmeyiz.

Katılımcılık

Tüm paydaşlarımızın fikirlerine, bilgi birimlerine ve emeklerine değer veririz ve demokratik bir sistemle çalışmalarımızı yürütürüz.

Şeffaflık

İnsan haklarının korunması gereken durumlar haricinde, temel finansal bilgilerimiz, yönetişim yapımız ve etkinliklerimiz toplumun erişim ve incelemesine açıktır. Belirlenmiş yasa ve yönetmeliklere bağlı olarak çalışmayı esas alırız.

Gizlilik

Kişilerle ve kurumlarla ilgili özel bilgilerin gizliliğine saygı duyarız ve korunması için çaba gösteririz. Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için ulusal ve uluslararası yasalar ile uyum içinde hareket ederiz.