Telefon : (0216) 599 02 92

Türkiye'nin ilk Tesis Yöneticileri Federasyonu

BAŞKANIN MESAJI

Yahya Sağır

Tesis Yönetimi sektörünün ülkemizdeki gelişim sürecine etkin bir katkı sağlamak, üstlendiği misyona uygun olarak sektörün en önemli sivil toplum kuruluşu hedefine erişmek ve bu konuda sektörün vizyonunu ve standardını oluşturmak maksadıyla bir federasyonunun kurulmasına gereksinim duyulmuştur.

Ayrıca; Tesis Yönetimi sektörünün toplumdaki öncü girişimlerini geliştirmek için bağımsız bir platformda, temsil tabanı geniş güçlü bir örgütlenme gerçekleştirmek, bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak, kalkınma stratejileri geliştirerek uluslararası entegrasyona ve rekabet gücün artırılmasına yardımcı olmak, Tesis Yönetimi sektörünü ilgilendiren sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna ve yetkili kurumlara iletmek için üyeleri arasında güç birliği sağlanmış ortak çalışma zeminleri oluşturmak sektöre bilinçli bireyler yetiştirmek için Üniversiteler ile iş birliği içinde olmak sektörümüz için en önemli faktörlerden biridir.

Bu sebeple ”Tesis Yöneticileri Federasyonu”‘nun kurulması elzem hale gelmiştir. Sektörel derneklerimizin katılımı ile 02 – 05 Temmuz 2021 yılında Kurucu Başkanlığını yapmış olduğum “Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği – PTYD” ev sahipliğinde “Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü” iş birliği ile yapmış olduğumuz çalıştayda federasyonumuzun kuruluşuna karar verilmiştir.

2021 yılında İstanbul’da ülkemizin ilk sektör federasyonu olan “Tesis Yöneticileri Federasyonu”, Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği – PTYD Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Yahya SAĞIR’ın Başkanlığında kuruluşu gerçekleştirilmiş ve kuruluş aşamasından sonra da sektörel derneklerimizin katılımları ile federasyonumuz güçlenmiştir.

Amacımız asla slogan federasyonu olmayıp, tespit ettiğimiz sektör problemlerini teker teker çözüme kavuşturmak ve koyduğumuz hedeflere de birer birer ulaşmaktır. Ülkemizde sektörümüzü ilgilendiren yaşam stantlarını ve güvenliğini ileriye taşıyarak, gerekli bilinçlendirmeyi eğitimler yoluyla sağlayıp, gerekli tedbir ve aksiyonların alınmasına, toplum bilincinin arttırılmasına katkıda bulunmaktır.

Yönetişim ve Etik Değerlerimiz konusunda Sorumluluk, Güven, Tarafsızlık, Katılımcılık, Şeffaflık ve Gizlilik prensiplerine inancımız doğrultusunda eylem ve proje üretmek temel anlayışımız olacaktır. Çağımızda; katılımcılığın ve şeffaflığın yönetime yansımadığı kurumların, kalıcı eserler üretmelerinin ve bunlara sahip çıkmalarının mümkün olmadığı inancını taşıyoruz.

Sorumluluk aldığımız andan itibaren devam edecek süreç içerisinde, sahip olabileceğimiz eksikliklerimiz hususunda, yapıcı ve yol gösterici tüm eleştirilere içtenlikle saygı duyacağımızın bilinmesini isteriz. Şahsım ve Yönetim Kurulum, asla kendi tutkularının esiri olmayıp, temsil ettiğimiz camiamıza en iyi şekilde hizmet etmek ve kalıcı değerler kazandırmak tutkusu içerisinde olacaktır.

Başarı için, vermiş olduğumuz sözlerimizi eylemlerimize dönüştürecek, sektörümüzün öncelikli meselelerini en tutarlı ve en sağlam şekilde temsil edeceğiz. Sektörümüzün problemlerinin üstesinden gelecek bilgi ve donanıma sahip olduğumuzu ayrıca imkânlar dâhilinde tüm problemleri çözeceğimizi bilmenizi isteriz.

Yönetim kurulumuz ve kurullarımıza teşekkürlerle…
Yerli Dernekler Milli Federasyon…

Saygı ve Sevgilerimle,

Yahya SAĞIR
Kurucu Genel Başkan