Telefon : (0216) 599 02 92

Türkiye'nin ilk Tesis Yöneticileri Federasyonu

Kurumlara Verdiğimiz Önerilerimiz

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti ve Kat İttifakı Tesisine Dair Yönetmelik Metinlerine Dair Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ve Önerilerimiz.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığına

Yaşanılan Sıkıntılar Hakkında. Son yıllarda üyelerimizin yaşadığı birçok konuda yoğun şikayetler aldığımız ve bu şikayetleri toparlayarak Tapu genel müdürlüğüne verdiğimiz öneriler.