Telefon : (0216) 599 02 92

Türkiye'nin ilk Tesis Yöneticileri Federasyonu

"TESİS YÖNETİMİ: DÜNÜ - BUGÜNÜ VE GELECEĞİ" PANELİ

Malumları olduğu üzere, kuruluşların en temel yapı taşlarından biri olan, gerek işlevselliği gerekse verimliliği arttıran, fiziksel yapıların yönetimi, bakımı ve entegrasyonu ile sınırlı kalmayıp aynı zamanda enerji yönetimi, güvenlik, temizlik, konfor ve sürdürülebilirlik gibi geniş konuları kapsayan tesis yönetim hizmetinin gayrimenkul sektöründeki önemi gün geçtikçe artmaktadır.


Bu çerçevede, geçmişte sadece temel bakım ve onarım işlerini kapsayan, günümüzde enerji verimliliğinden akıllı bina yönetim sistemlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan tesis yönetiminin, gelecekte de teknolojik inovasyonların öncülüğünde operasyonel verimlilik, sürdürülebilirlik ve kullanıcı deneyimi açısından nasıl bir yol kattedeceği hakkında bilinçlendirme çalışmalarının yapılması önem teşkil etmektedir.


7 Kasım 2023 Salı günü 13:00-16:00 saatleri arasında Odamızda düzenlenecek olan “Tesis Yönetimi: Dünü Bugünü ve Geleceği” paneline ilgilenilmesi halinde iştirakiniz rica olunur.

Adres: 

İstanbul Ticaret Odası Merkez Bina Reşadiye Cad. 34112 Eminönü / İstanbul – 4. Kat Meclis Salonu 

AÇILIŞ

Açılış Konuşması
İBRAHİM DOĞAN SALMAN
İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Oturum Başkanı
MUSTAFA HAKAN ÖZELMACIKLI
21 No.lu Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi

1. OTURUM

FUAT UZUN
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. HARUN TANRIVERMİŞ
Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölüm Başkanı

2. OTURUM

MEHMET ÜNAL
28 No.lu İşletme Destek Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi

YAHYA SAĞIR
Tesis Yöneticileri Federasyonu Kurucu Genel Başkanı

OZAN ÖZEN
Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı